Rettigheter

Northpole har rettighet på all tilknytning innenfor nettbutikkens rammer, spesielt banners og slike bilder, da disse er animert av Northpole's team.